5 spôsobov ako eliminovať "REKLAMNÝ SMOG"

Jana Strakova
August 30, 2023

Reklamný smog sa týka každého z nás. Denno-denne sme vystavení enormným návalom informácii, reklám, atraktívnych headlinov, či jedinečných a

Čo to znamená?

Reklamný smog sa týka každého z nás. Denno-denne sme vystavení enormným návalom informácii, reklám, atraktívnych headlinov, či jedinečných akcii. Stretávame sa s nimi všade – v digitálnom priestore (sociálne siete, online denníky,…), televízii, rádiu, v printových médiach. Či dokonca aj na prechádzke po ulici. Avšak buďme úprimní. Bez reklamy a kvalitného marketingu je veľmi náročné dosiahnuť zdravo fungujúcu firmu. A táto doba tomu nahráva – v dnešnom svete si dovoliť reklamu môže naozaj každý. „Výborné!“ , poviete si. Avšak má to aj riziká. Nadmerné a neuvážené produkovanie reklám spôsobuje reklamný smog.

Reklamný smog vytvára  „reklamným konzumentom“ tzv. informačnú preťaženosť. Keďže sme neustále vystavení obrovskému množstvu reklám zo všetkých médii, je pre nás ťažké sa v tej záplave informácii zorientovať. Vo väčšne prípadov to vedie k tomu, že začíname reklamy filtrovať až úplne ignorovať. To nepoteší, žiadnu firmu, ktorá investuje svoje peniaze do reklamy s cieľom prilákať zákazníkov, však?


Na druhej strane, reklamný smog môže mať negatívny vplyv na psychické zdravie. Neustále bombardovanie reklamami, zľavami, akciami môže vyvolávať stres, úzkosť a frustráciu. Veľa krát je  náročné odolať tlaku „atraktívnej ponuky“ čo vedie k psychickej záťaži. Vravíte si, že však ja ako firma nenesiem zodpovednosť za rozhodnutie zákazníka. Vedzte však, že keď získate zákazníka manipulatívnym spôsobom, vašej firme to neprinesie spokojného zákazníka, ktorý sa k vám pravidelne bude vracať.

kde hladat marketingoveho freelancera

Čo môžem ako firma robiť, aby som nezväčšoval reklamný smog?

Existuje niekoľko krokov, ktoré môže firma podniknúť, aby sa snažila eliminovať reklamný smog a zlepšiť účinnosť svojho marketingu:

  1. Cielenie: Kľúčom úspešných reklamných kampaní je identifikovať a oslovovať svoju cieľovú skupinu. To znamená, že by mala byť zameraná na tých, ktorí sú skutočne zaujatí danými produktami alebo službami. Tým sa minimalizuje neúčelné reklamovanie a taktiež sa znižuje počet reklám, ktoré sú zbytočne zobrazované nezainteresovaným osobám.
  2. Personalizované reklamy: Firma by sa mala snažiť poskytovať personalizované reklamy, ktoré sú prispôsobené konkrétnym potrebám a preferenciám zákazníkov. Takéto reklamy sú účinnejšie, pretože spotrebiteľom poskytujú relevantné informácie a výhody, ktoré v tom čase potrebujú alebo očakávajú.
  3. Kreativita a autentickosť: Aktuálnym trendom je objavovať nové a kreatívne spôsoby a pritom ostať autentickým. Súčasťou marketingovej stratégie môžu byť aj rôzne formy partnerstiev – spájanie sa s firmami, ktoré majú rovnakú cieľovú skupinu a hodnoty, spolupráca s influencermi (ale aj tu treba odhadnúť vhodnosť influencera), práca s existujúcimi zákazníkmi, ale aj nové formy obsahu a vizuálne atraktívnej reklamy. A
  4. Sociálna zodpovednosť: Firma by mala byť sociálne zodpovedná a snažiť sa minimalizovať svoj vplyv na životné prostredie a kvalitu života v mestách. To môže zahŕňať minimalizovanie množstva reklám, ktoré sú zobrazované na verejných miestach, ako sú parky, ulice alebo námestia.
  5. Integrovaný marketing: Keď sa firma rozhodne robiť reklamu, maximálny vplyv zabezpečí integrovaný marketing, ktorý v jednom čase skombinuje viacero marketingových aktivít a kanálov. Cieľom integrovaného marketingu je konzistentné a jednotné vystupovanie značky, čo zlepšuje zážitok zákazníkov.

Celkovo, aby sa firma snažila eliminovať reklamný smog, musí byť kreatívna, inovatívna a zamerať sa v prvom rade na svojich zákazníkov. Ak ste v tom stratený, vie vám v tom pomôcť marketingový expert. On spolu s vami správne zadefinuje, kto sú naši zákazníci, na ktorých médiach sa nachádzajú a hlavne aké sú ich potreby. Výsledkom spolupráce by mala byť konzistentá, efektívna a cielená reklama, ktorá zaujme a motivuje využiť naše služby či kúpiť si náš produkt. Výsledkom je spokojný zákazník. A aj vy spokojná firma.


Ako robit pohovor s marketerom

overte si referencie pred projektom s freelancerom

vypracujte si zadanie pred pracou s freelancerom

Prihlás sa do newslettru
Ďakujem za tvoje prihlásenie!
Oops! Neprešlo to. Skús ešte raz.
Kategórie
Rozhovor
Rozhovor
Rozhovor
Rozhovor
Marketing
Marketing
Marketing

Potrebujete sa poradiť akého experta potrebujete?